thomas durner

mijn bedrijf - meine Firma

NL
Durner Projecten is een vermenging van architectuur, interieur design en meubelbouw. Mijn werkplek is een atelier of denk tank voor ruimtelijke kwesties. Men kan bij mij net zo goed terecht voor advies over een rare hoek in een kamer, de planning voor een villa of het ontwerp en maken van een meubel. Schaal is hier niet belangrijk – alles, hoe klein of groot dan ook, wordt serieus genomen.

Inmiddels verkoop ik ook een aantal van mij ontwikkelde meubel series online. Hier is de nauwe contact met mijn klanten belangrijk. Per mail of telefoon worden de bestellingen ontvangen en zoals nodig individueel aangepast. Ook na de verkoop blijf ik in contact om problemen bij levering of montage direct tegen te kunnen gaan. Tot nu toe met succes.

Zo lang ik de uitvoering van een opdracht in eigen hand kan houden – dat betekend zelfs kan bouwen – doe ik dat ook. Voor mij is dat een kwestie van ‘in contact’ blijven met mijn ontwerpen. Het geeft me voldoening mijn gedachtes een antwoorden betref een bepaald ruimtelijk probleem door eigen doen en maken een fysiek bestaan te geven. En in bepaalde manier is dit ook een bijzonder service voor mijn klanten: Zij krijgen designer en bouwer in een persoon. Geen communicatie salade dus. Door mijn opleiding van zowel meubelmaker als architect is er geen kwaliteitafbraak in een van beide categorieën.

D
Durner Proejcten ist eine kreative Mischung aus (Innen)Architektur und Möbelbau. Meinen Arbeitsplatz kann man sich als ein Atelier, oder besser einen Denk Tank von räumlichen Fragen vorstellen. Der Masstab ist hierbei nicht so wichtig. Alles, gross oder klein, wird ernst genommen. Ob es um eine schwierige Ecke im eigenen Haus geht, den Entwurf eines Möbels, eine räumliche Veränderung, den Plan eines Hauses - ich habe die Ausbildung und Erfahrung in all diesen Bereichen beratend und ausführend tätig zu sein.

Seit einiger Zeit verkaufe ich auch von mir selber entwickelte Möbelserien online. Hier ist mir der gute Kontakt zu den Kunden wichtig. Bestellungen werden per mail oder telefonisch besprochen und auch individuell angepasst bevor die Ware verschickt wird. Auch nach dem Verkauf bleibt der Kontakt bestehen um eventuellen Problemen bei Lieferung oder Montage gleich die Stirn bieten zu können. Bisher mit gutem Erfolg.

So lange es mir möglich ist die Ausführung eines Auftrages selber zu betätigen, mache ich das auch sehr gerne. So bleibe ich in ‘Kontakt’ mit meinen Entwürfen und befriedige mein Bedürfnis Gedanken und Ideen sprichwörtlich ins Leben zu rufen. Das ist natürlich auch ein besonderer Service für viele meiner Kunden - Designer und Ausführender treten in einer Person auf. So bleibt die Kommunikation immer übersichtlich.